Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Χαλκιά Νεκταρία

Αντιπρόεδρος: Μπατζακάκης Δημήτριος

Γραμματέας: Κουτσολουκά Μαρία

Ταμίας: Παυλίδου Μαρία

Μέλη: Κιουβέλλη Έλλη, Καρρά Γεωργία, Μπακόλα Θεοδοσία